Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2014

speechless
09:04
Nie bój się, uwierz w siebie, masz już wszystko. Poczuj więc, że przed Tobą cała przyszłość.
— Artur Rojek
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamefir mefir
speechless
09:01

Można mieć ekscytujące życie. Ale nie da się żyć tak, żeby każdy dzień wciskał w fotel, przyprawiał o dreszcze, podbijał poziom endorfin do niebezpiecznego maksimum. Od tego są właśnie chwile. Kiedy się dzieją, czerp. Chłoń. Przeżywaj. Nie psuj ich, kurwa mać, własnymi obawami, malkontenctwem i martwieniem się na zapas. 

Malvina Pe.

Reposted fromjaworowicz jaworowicz viamefir mefir
speechless
08:59
6067 8092 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamefir mefir
speechless
08:59
Każdy z nas jest miłością czyjegoś życia.
— Andrew Sean Greer
08:59
0688 5b84 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamefir mefir
speechless
08:59
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— Eckhart Tolle
Reposted fromstonerr stonerr viamefir mefir

October 26 2014

speechless
19:05
3945 8a3f 420
nie rycz
Reposted fromzielonaherbata zielonaherbata viamefir mefir
19:03
7373 e423 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamefir mefir
speechless
18:58
Najważniejsza jest świadomość, że gdy kiedyś wyjedziesz, zawsze ktoś będzie na Ciebie czekał. Niezależnie od czasu, kwestii wyboru, czy chęci. Opuszczasz to miasto samotnie, a gdy wracasz, wiesz, że masz do kogo. I to jest najpiękniejsze.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
speechless
18:54
Chodzę i wymyślam różne rzeczy, w tramwaju, przy jedzeniu, w łóżku, słuchając. I nie wiem, co jest fantazją, a co realnym odczuciem.
— Barbara Rosiek
Reposted frompesy pesy viamefir mefir
speechless
18:49
Ciepła Twoich rąk, Twych ust tak bardzo mi brak.
— Gdyby tak cofnąć czas...
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir
speechless
18:39
8121 574f 420
bo ogólnie chodzi o poduszkę
Reposted frommissbrodka missbrodka viamefir mefir
speechless
18:32
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— "Granica"
Reposted fromtellmemore-lies tellmemore-lies viamefir mefir
speechless
18:32
Chodź, zróbmy BLISKOŚĆ.
— wiciążmicięzamało
Reposted fromrawwwr rawwwr viamefir mefir
speechless
18:32
Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtereseek tereseek viamefir mefir
speechless
17:39
1546 b9e9 420
Reposted fromapatyczna apatyczna viamefir mefir
speechless
17:39
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viamefir mefir
speechless
17:38
7544 d846 420
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viamefir mefir
speechless
17:37
A gdybyś tu, przy mnie dzis był..
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viamefir mefir
speechless
17:36
Bez smutku nie zaznalibyśmy smaku radości.
— Gwiazd naszych wina
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl