Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2014

speechless
09:45
2895 c3f3 420
Reposted fromcarly carly viamefir mefir
speechless
09:45
speechless
09:43
5267 56c3 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
speechless
09:43
Tak wiele się zmieniło od tamtej jesieni.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamefir mefir
speechless
09:16
speechless
09:16
Miał on tę właściwość, że z radości nagle przechodził w żałość, a wtedy smutek i lęk brały go w posiadanie niepodzielnie.
— Witold Gombrowicz – Opętani
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viamefir mefir
speechless
09:00
5431 639f 420
Reposted fromohshit ohshit viamefir mefir
speechless
08:40
6948 ff2d 420
Reposted fromdashaxo dashaxo viamefir mefir
speechless
08:40
Reposted fromMoonTide MoonTide viamefir mefir
speechless
08:40
5142 3c48 420
ok
Reposted from666th 666th viamefir mefir
speechless
08:39
5895 3304 420
Reposted fromchief chief viamefir mefir
speechless
08:39
Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane... biodra, plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki  w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość.
— ams
Reposted fromfendi fendi viamefir mefir
speechless
08:38
Troszeczkę.
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viamefir mefir

November 18 2014

speechless
09:13
4169 cb57 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
speechless
09:12
7204 919e 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir
speechless
09:10
😂
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
09:10
9655 5840 420
Reposted fromerial erial viamefir mefir
speechless
09:05
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape viajdeg jdeg
speechless
09:04
2351 1337 420
Reposted fromdumdummy dumdummy viamefir mefir
speechless
09:04
im bardziej chcesz, tym mniej dostajesz
Reposted fromresort resort viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl