Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

speechless
15:31
Marzenia się spełniają !!!!!!!!! :)))))))))))))))))
speechless
15:30
3249 5d21 420
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski viamefir mefir
speechless
15:29
8132 5bed 420
Reposted fromsadboy sadboy viamefir mefir
speechless
15:23
6059 1686 420
Reposted fromfleetingmoments22 fleetingmoments22 viamefir mefir
speechless
15:22
Mógłbym z Tobą spróbować, widzę coś w Twoich oczach, to przyciąga jak magnes, można się zakochać.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
speechless
15:22
2548 95b9 420
Reposted fromnexxt nexxt viamefir mefir
15:21
3325 30b3 420
Reposted fromfreakish freakish viamefir mefir
speechless
15:21
9288 6e69 420
priorytety.
Reposted frompareidolie pareidolie viamefir mefir
speechless
15:20
0967 9e26 420
Reposted fromalkor alkor viamefir mefir
speechless
15:19
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viamefir mefir
15:19
4926 3cda 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamefir mefir
speechless
15:19
6023 5d5b 420
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viamefir mefir
speechless
15:18
7511 01f1 420
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures viamefir mefir
speechless
15:15
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viaoptymistka optymistka
speechless
15:14
4127 03ed 420
Reposted fromLookrecja Lookrecja viaoptymistka optymistka
speechless
15:14

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaoptymistka optymistka
speechless
15:12
Zobaczyłam Cię tam i pomyślałam
O mój Boże, spójrzcie na tę twarz
Wyglądasz jak mój kolejny błąd
Miłość jest grą, chcesz zagrać???
— Taylor Swift
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viamefir mefir
speechless
15:05
Tylko raz w życiu trafia się miłość, i to jeżeli masz szczęście.
— Dennis Lehane
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
speechless
15:03
"Czujesz? Zapach nowych książek. Nieprzeczytanej przygody. Przyjaciół, których jeszcze się nie zna, i czekających nas godzin magicznej ucieczki od rzeczywistości".
— Katarina Bivald – Księgarnia spełnionych marzeń
Reposted fromSabela Sabela viamefir mefir
speechless
15:02
Bądź mi
Pustą butelką wina
Rozmazanym makijażem
Nieprzespaną nocą
Bądź mi
Niedokończonym rozdziałem
Niewypowiedzianym słowem
Urwanym zdaniem
Bądź mi
Papierosem z rana
Kawą do obiadu
Bajką na dobranoc
Bądź mi plotką
Bądź znakiem zapytania
Interlinią między wierszami
Bądź mi.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl